Тема: „Състояние на пчелните семейства и използването им за мониторинг -  съвети за справяне с химичната токсикоза при пчелите"

Дата:  18 май 2024 г. (събота)

Начален час: 15:00 ч.

Краен час: 17:00 ч.

Място на провеждане: гр. Смолян, бул. „България“ № 3А (залата на х-л „Кипарис Алфа“)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Смолян и Институт по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) към Селскостопанска академия

По време на семинара вниманието на участниците ще бъде заострено към практическата работа с пчелните семейства, за да може да се осигури нормалното им развитие и подготовката за оползотворяване на медоносните ресурси в района на пчеларстване (планински район Смолян) - ще се направи съпоставка с подходите за работа през последните години и към настоящия момент. Ще бъдат представени резултатите от проследяването на състоянието на пчелните семейства през последните години, възможността пчелите да се използват за мониторинг на околната среда, както и химичната токсикоза при пчелите и влиянието ѝ върху тях.

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Състояние на пчелните семейства през последните години
  • Химична токсикоза при пчелите

За допълнителна информация: г-жа Марияна Неделева (координатор на ТОО - Смолян) на тел.: 0885 848 238 и електронна поща: smolian.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!