Тема: „Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика“

Дата: 30 септември 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр.  Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 49, сграда на Художествената галерия (вход към Куклен театър), Конферентната зала на Областния информационен център (ОИЦ) - Силистра

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офиси /ТОО/ – Силистра) и Русенски университет „Ангел Кънчев“

По време на онлайн семинара: участниците ще научат важни принципи и ще получат препоръки при храненето на пчелните семейства през есенно-зимния сезон. Ще получат информация относно подхода за избор на място за пчелин и свързаните с него въпроси за пашата на пчелите. Ще бъдат обсъдени и основните фактори, влияещи върху здравето и продуктивността на пчелните семейства.

Във втората част на семинара ще се запознаят с възможностите за подпомагане на младите земеделски стопани по предстоящия прием на проектни предложения през 2022 г. по Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Хранене и грижа за пчелните семейства в края на лятото и есента,

► Пчелна паша и подход за избор на оптимални места за пчелини,

► Фактори влияещи върху здравето и продуктивността на пчелните семейства

► Възможности за подпомагане на младите земеделски стопани по предстоящия прием на проектни предложения през 2022 г. по Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Ванушка Петкова (експерт - координатор в ТОО - Силистра на НССЗ), тел. 0888892722, имейл:  silistra.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!