Тема: „Иновативни технологии прилагани в малки овощарски стопанства, връзката им с климатичните промени и управление на растителните остатъци. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“

Дата: 15 декември 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Кюстендил, Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ № 2, зала на ет. 2

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и  Аграрен университет - Пловдив

По време на семинара: участниците ще бъдат информирани за типовете овощни насаждения. Нови подложи използвани успешно при създаване на интензивни и екстензивни овощни градини. Също така ще получат информация относно начините за адаптация към климатичните промени и оползотворяване на растителните остатъци от овощните градини.

По време на втората част на  семинара, участниците ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане по настоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Иновативни технологии в овощарството и адаптация към климатичните промени

  • Основни типове насаждения;
  • Използвани подложки при създаване на екстензивни насаждения;
  • Използвани подложки при създаване на интензивни насаждения.

► Управление на растителните остатъци в овощните градини

► Възможности за подпомагане на младите земеделски стопани по настоящия прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. - дейности и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО Кюстендил, НССЗ), тел: 0887 856 767, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!