Тема: „Окончателно зазимяване, контрол през зимата и иззимяване на пчелните семейства. Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша“

Дата: 21 октомври 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Кюстендил, Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ № 2, зала на ет. 2

Начален час: 16:00 ч.

Краен час: 19:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд)

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните дейности, които е необходимо да извършат при зазимяване на пчелните семейства, както и  през зимата за успешното им иззимяване. Също така ще научат кога трябва да започнат същинските пролетни грижи за пчелите и в какво се състоят те. Участниците в семинара ще получат знания и съвети относно подготовката на пчелните семейства за първата главна паша.

Във втората част на онлайн семинара ще бъдат представени възможностите за подпомагане на младите земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Окончателно зазимяване на пчелните семейства

►  Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша

► Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по предстоящ прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО - Кюстендил на НССЗ), тел: 0887 856767, 078/ 55 12 95, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!