Тема:  "Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства.  Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“

Дата: 01 декември  2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 3 – залата на Териториален областен офис - Сливен

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от  Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (TOO) - Сливен и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, дирекция “Инспекция по труда“ (ИТ) - Сливен

По време на семинара: участниците ще бъдат запознати с онлайн инструментите за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Ще бъде представена системата за електронни услуги на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,  изискванията за законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство, както и извършване на контрол при спазване на нормативните изисквания за осъществяване на трудовите правоотношения.  

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационно-обучителен семинар са следните:

Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства.

  • Представяне на системата за електронни услуги на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ);
  • Законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство.

Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Мария Василева (ст. експерт в ТОО - Сливен на НССЗ), тел: 0887 207 910, имейл: sliven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!