Тема: „Съвременна българска селекция на основни зеленчукови култури – домати и пипер“

Дата: 10 юни 2022 г. (петък)

Място на провеждане: теоретична част: гр. Монтана, бул. „Трети март“ 74, ет. 6 - залата на ОД на ДФ „Земеделие“ – Монтана; демонстрация в стопанството на земеделски стопанин Красимир Илиев - с. Долно Белотинци, общ. Монтана

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Монтана) и Аграрен университет - гр. Пловдив.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с постиженията на съвременната българска селекция от основни зеленчукови култури – домати и пипер. Ще бъдат разгледани  ботаническите особености и биологичните изисквания на този вид култури.  Ще се проведе демонстрация на български сортове домати и пипер – оранжерийно и открито производство.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

Основните теми на информационно-обучителен семинар с демонстрация са следните:

► Съвременни български сортове домати и пипер. Биологични изисквания и особености при тяхното отглеждане;

► Демонстрация на български сортове домати и пипер - оранжерийно и открито производство;

► Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Григорий Димов (координатор на ТОО - Монтана на НССЗ), тел.: 0885 835 745, е-mail: montana.m@naas.government.bg

 

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!