Тема: „Tехнологии при отглеждане на овце и кози“

Дата: 20 октомври  2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Областна администрация - Русе - Зала 1

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Русе и Селскостопанска академия, Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд

По време на семинара: участниците ще се бъдат информирани за начините, чрез които могат да постигнат икономическа ефективност при отглеждането на дребни преживни животни (ДПЖ), както и с възможностите за въвеждане на иновации и нови технологии при отглеждането на ДПЖ; ще получат ценни практически съвети за работа в овцеферма и отглеждането на животните в нея.

Във втората част на събитието, присъстващите ще бъдат информирани за очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Подходи за икономическа ефективност  при отглеждането на дребни преживни животни (ДПЖ)

►  Въвеждане на иновации и нови технологии в отглеждането на ДПЖ

► Практически съвети за работа в овцеферма

► Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Деница Гаджева (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел: 0885 074 178, имейл: rousse.m@naas.government.bg

 

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!