Уважаеми клиенти,

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от ПРСР. Експертите на НССЗ ще спазват всички противоепидемични мерки, приложими за такъв тип мероприятия във всички населени места на страната. 

Графикът за провеждане на изнесените приемни се актуалуизира периодично.

Индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси и мобилни общински офиси на НССЗ за периода 01.07.2023 г. - 30.09.2023 г. може да видите тук

Графикът е актуален към 18 септември 2023 г.