Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Брошури по Проект HNV-LINK изготвени със съдействието на НССЗ

Проект HNV-Link: Земеделие с висока природна стойност: обучение, иновации и знания

НССЗ е одобрена да участва по проект „Техническа помощ за местните съветнически услуги в селското стопанство, северната част на Кипър“

Проект „Техническа помощ за местните съветнически услуги в селското стопанство, северната част на Кипър“

НССЗ съвместно с чуждестранни партньори е одобрена по проект, финансиран от Световната банка в Косово „Развитие на земеделието и селските райони“ ((KARDP))

Проект „Обучение на потенциални кандидати за кандидатстване по програми за безвъзмездна помощ в Косово"

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФИКАСНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В НССЗ

Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на служителите в НССЗ

БАЛАНС НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Пресметнете баланса на хранителните вещества