НССЗ в партньорство с NIRAS IC в Полша и Съвети в земеделието Ltd в Малта бяха класирани на първо място в проведена конкурсна процедура в Кипър за избор на изпълнител по проект „Техническа помощ за местните съветнически услуги в селското стопанство, северната част на Кипър“ EuropeAid/135398/DH/SER/CY.

Целта на този проект е да се подпомогне кипърската турска общност за създаването на ефективни консултантски местни услуги в селското стопанство, тъй като консултантските услуги са основни за развитието на дейностите в областта на селското стопанство.

НССЗ в партньорство с NIRAS IC в Полша и Съвети в земеделието Ltd в Малта бяха класирани на първо място в проведена конкурсна процедура в Кипър за избор на изпълнител по проект „Техническа помощ за местните съветнически услуги в селското стопанство, северната част на Кипър“ EuropeAid/135398/DH/SER/CY.