Тема: "Биологично  отглеждане и добри практики за растителна защита и торене при отглеждане на круши. Характеристики на различни сортове"

Дата: 02 август 2022 г. (вторник)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Място на провеждане: с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково в стопанството на земеделски стопанин Владимир Гочев

За улеснение на участниците: среща пред кметството в с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково, 10:00 ч., 02.08.2022 г.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието и земеделски стопанин Владимир Гочев с подкрепата на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020 в рамките на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци".

Цел на семинара-демонстрация:

Основната цел на семинара-демонстрация е разпространение на знания и информация за базисните принципи при биологичното отглеждане на плододаващи крушови насаждения, в т.ч. на добри практики за биологична растителна защита и торене. Друга важна цел е представяне на полезни съвети, препоръки и идеи при организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства (FarmDemo Training Kit) разработен с помощта на проект NEFERTITI и други два проекта финансирани по Програма Хоризонт 2020

►  Основни принципи при биологичното отглеждане на плододаващи крушови насаждения – представяне и демонстрация

► Добри практики за биологична растителна защита и торене при отглеждането на круши – представяне и демонстрация

► Характеристики на различни сортове круши, подходящи за биологично производство

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Станимир Стефанов - член на екипа на НССЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 9 по проекта или г-н Антон Козалиев – земеделски стопанин.

Електронна пощаsstefanov@naas.government.bg

Тел.: 0887 607 478; 0899 917 827

Програма и покана и прессъобщение за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!