В периода от 24.07.2019 г. - 26.07.2019 г. експерти от НССЗ заедно с фермери взеха  участие в кръстосано работно посещение в гр. Бордо, Франция на членове  на мрежа 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration” (NEFERTITI) по Програма Хоризонт 2020.

В посещението участваха представители на европейски страни (Франция като организатор и Германия, Португалия, Испания и България) включени в мрежа 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“. Освен тях в демонстрационните дейности се включиха представители на местните земеделски власти, на различни научни институти и представители на EUFRAS (Европейския форум на съветническите служби в земеделието и селските райони).

Фокусът на демонстрациите беше изцяло насочен към винените лозя. Бяха посетени две уникални за района на Бордо стопанства.  Шато Коутет е биологично сертифицирано за отглеждане на винени лозя.  В него се наблюдават технологии от няколко поколения. За поддържане на почвената повърхност се използват роботи задвижвани от слънчева енергия. В производствения процес фермерите разчитат предимно на ръчен труд, като са ограничили до минимум използването на електричество при производството на вино.

Второто посетено стопанство е уникално с това, че е разположено в самият град Бордо. Поради характеристиката на местоположението на стопанството собствениците са разработили и внедрили в практиката уникална машина за пръскане на насажденията, с която разпръскването на пестициди и загубите при пръскане са сведени до минимум. В стопанството наред с производственият процес се провеждат и различни научни експерименти. Беше демонстрирано действието на сензор, който улавя и събира данни за разпространението на спори на вредни патогени в реално време. Следващият експеримент наречен „viti-tunnel“ е съоръжение, което с помощта на полиетилен разположен над лозовите насаждение ги предпазва от дъжд. Експериментът е в самото си начало. Финансиран е по програма за start-up във Франция. Идеята е с помощта на сензори за дъжд полиетилена автоматично да се разпъва над лозовите насаждения, като така ги предпазва от навлажняване и от евентуално развитие на вредни патогени. В заложеният експеримент съоръжението се задвижда с помощта на слънчеви колектори. 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта - http://www.nefertiti-h2020.eu