Проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“ - Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration (NEFERTITI) по Хоризонт 2020 организира уебинар на тема: “Как да заснемем собствено видео от фермата за стимулиране обмена на знания” на 09.07.2020 г. от 11.30 до 13.00 ч.

Лектор на уебинара ще бъде Thomas Alföldi от FiBL (Институт за изследвания върху биологичното земеделие). Томас изработва нискобюджетни аудиовизуални материали за няколко европейски проекта. Също така той е заснел повечето от видеата за платформата FARM DEMO в YouTube .

В рамките на уебинара, Tомас ще демонстрира лесно достъпно оборудване за реализиране на видеоклипове с добро качество. Той ще сподели своя опит какво да вземете предвид при планирането, заснемането и редактирането на видеоклипове.

Участието в уебинара е безплатно, но се изисква предварителна регистрация!

Уебинарът ще се проведе на английски език,
Формата за регистрация е на английски език. Може да се регистрирате тук.

Уебинарът е свободен за участие за всички имащи интерес към изготвянето на видеоматериали в областта на земеделието: земеделски стопани, консултанти, представители на науката и други заинтересовани лица в сферата на земеделието.

Допълнителна информация за уебинарa може да прочетете тук.

За допълнителна информация относно видеозаснемането може да изтеглите интересен материал на тема „Изготвяне на видеоматериали в земеделието: Ръководство за земеделски производители, съветници и научни работници (Video production for agriculture A guide for farmers, advisors and researchers)“ от тук.