Дата: 21 октомври 2020 г. (сряда)

Място на провеждане: с. Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на овощната градина на земеделски стопанин Калоян Михайлов

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: "Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни насаждения"!

Организатори: Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен университет - Пловдив с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020..

Цел на семинара: Разпространение на знания и информация в сферата на хранене на трайни насаждения и различни технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни насаждения.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Подобрена ефективност на използването на хранителни вещества при отглеждане на трайни насаждения;

♦ Приложение на растежни регулатори в овощарството за контрол на растежа;

♦Нормиране и повишаване качеството на добива и различни технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни насаждения

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г

♦Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“ и дейности на НССЗ по мрежа №7 "№ 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“. Споделяне на добри практики.

Семинарът е отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси може да се свържете с: г-жа Милка Нанова – главен експерт координатор на  TOO на НССЗ в гр. Ловеч, електронна поща: lovech.m@naas.government.bg; тел.: 0887 896 979  или  г-жа Милена Налбантова - член на екипа на НССЗ за изпълнение на проект NEFERTITI, електронна поща: mnalbantova@naas.government.bg; тел.:+359 882476834);

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!