Тема: "Контрол на вирусни и вирусоподобни болести по костилкови и семкови овощни култури"

Дата на събитието: 28.05.2021 г. (петък)

Място на провеждане: онлайн

Начален час на уебинара: 10.00 часа

Краен час на уебинара: 12.30 часа

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99648401807

 

Предварителна регистрация на следния линк: https://forms.gle/xDQmyWyCeAfXjfY96

Уебинарът  се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси (ТОО) - Пазарджик и Пловдив) и Институт по овощарство – гр. Пловдив.

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

•Контрол на вирусни и вирусоподобни болести по костилкови и семкови овощни култури;

•Система за събиране на опаковки от препарати за растителна защита (ПРЗ) - изисквания на ЕС за електронно отчитане;

Цел на уебинара:

Разпространение на знания и обмен на добри земеделски практики по отношение на контрола на вирусните и вирусоподобните (в т.ч. фитоплазмени) болести по костилкови и семкови овощни култури, както и по отношение на мерки за превенция и ограничаване на тяхното разпространение. Участниците ще получат актуална информация за Системата за събиране на опаковки от препарати за растителна защита и изискванията на ЕС за електронно отчитане и за важните-задължителни срокове за предоставяне на годишните отчети, чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Регистрацията може да направите от тук или като изпратите на e-mail: sstefanov@naas.government.bg следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и  качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Информация относно събитието - покана, програма и прессъобщение  може да видите тук.

Уебинарът е отворен за всички желаещи да се включат - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-н Станимир Стефанов - член на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 9 по проекта. Електронна поща: sstefanov@naas.government.bg; Тел.: 0887 607 478.

Очакваме Ви!