Тема: "Мулчиране с органични материали при зеленчуковите култури - ползи за растенията, околната среда и почвеното плодородие"

Дата на събитието: 8 ноември 2021 г. (понеделник)

Място на провеждане: онлайн

Начален час на уебинара: 13.30 часа

Краен час на уебинара: 15.30 часа

 

Предварителна регистрация на следния линк: https://forms.gle/we2f8fyfsabiZbHz8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94792879439

ID на уебинара: 947 9287 9439

Уебинарът  се организира от Териториалния областен офис (ТОО) на НССЗ в гр. София и Лесотехнически университет с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020. Лектор на събитието ще бъде доц. д-р Милена Йорданова – преподавател в Агрономическия факултет на Лесотехнически университет, с основни направления на научната си дейност в областта на мулчирането, компостирането и други техники и технологии при производство на зеленчукови култури.

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

► Видове материали, използвани за мулчиране;

► Приложение на мулчирането и ползи за растенията, околната среда и почвеното плодородие;

► Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014- 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Цел на уебинара:

Разпространение на знания относно мулчирането с органични материали при зеленчуковите култури. Запознаване на участниците с тяхното приложение и ползите от мулчирането.

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Регистрацията може да направите от тук.

Информация относно събитието - покана, програма и прессъобщение ще намерите тук.

Уебинарът е отворен за всички желаещи да се включат - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителни въпроси може да се свържете с: г-н Николай Николов – главен експерт координатор на  TOO на НССЗ в гр. София (e-mail: sofia_oblast.m@naas.government.bg; тел.: 0885 605 456) или г-жа Петя Куманова - член на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 7 по проекта (e-mail: pkumanova@naas.government.bg; тел.: 0887 626 246)

Очакваме Ви!