Филмчето за  демонстрационна ферма "GRUNT" посетена  от участниците по проект PLAID може да гледате тук.