Проектът Свързване на съветници за стимулиране на интерактивни иновации в селското и горското стопанство (i2connect), финансиран по програма Хоризонт 2020, е насочен към разширяване на потенциала на съветниците за иновации. Целта на проекта е да подсили компетенциите на съветниците, които ще подкрепят и улесняват интерактивните иновационни процеси, отговарящи на множество предизвикателства в европейското селско и горско стопанство. Един много конкретен резултат от проекта ще бъде актуализиране на съществуващите данни/ информация на Системата за знания и иновации в областта на земеделието (AKIS) за страните-членки на Европейския съюз (ЕС), както и разширяване на инвентаризацията към Хърватия, Швейцария, Черна гора и Сърбия, и горските консултантски служби.

Както потвърждава Европейската комисия, този резултат е особено важен във връзка с предстоящите политики на ЕС за иновации в селските райони, където съветническите услуги се разглеждат като един от ключовите фактори за дейностите за развитие на селските райони.

За да актуализираме докладите за AKIS, в рамките на проека, се провежда проучване на доставчиците на съветнически услуги в споменатите 30 държави като разчитаме на Вашето сътрудничество, за да направим актуализацията възможно най-пълна и надеждна. Вашето участие в проучването значително ще добави към получената цялостна картина на съветническите услуги в горепосочените държави.

Затова бихме били много благодарни, ако можете да отделите време, около 10 минути, за попълване на онлайн анкетата, достъпна на https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/i2connectAKISsurvey.

За попълване на анкетата ще бъдете помолени да предоставите парола. Моля, въведете i2connectAKIS.

Моля да попълните анкетата до 30 октомври 2020 г.

Важно: Целта ни е да достигнем до възможно най-голям брой съветници/ съветнически организации. Респондентът попълва въпростника като представител на съветническа организация или като консултант/ съветник на свободна практика.Така например, лицето може да работи за консултантска организация, но доколкото договорната основа е като съветник на свободна практика, той/ тя попълва въпростника като индивидуален съветник на свободна практика, а не като представляващ консултантската организация.

Проучването е достъпно, освен на английски, и на български език. Моля, вижте правилния банер в онлайн анкетата за езикови опции. Може да попълвате на който език препочетете. За Ваше улеснение и предварително запознаване, прилагаме въпросите, които се съдържат в проучването, но имайте предвид, че в зависимост от вида съветническа организация и/ или индивдуален консултант, подредбата на въпросите в он- лайн проучването е различно.

Пълна информация за проекта е налична на https://i2connect-h2020.eu, в т.ч. и на български език (ползвайте мозила и/или гугъл хром браузър).

През февруари 2021 г. ще бъдат представени окончателните резултати. Ако се интересувате и искате да бъдете информирани за нашите междинни резултати, моля, изпратете имейл на andrea.knierim@uni-hohenheim.de.

Благодаря Ви много за Вашето съдействие. Ако имате въпроси относно анкетата, моля, обърнете се към Иванка Тодорова, тел. 0889102616, 02 8100990 или изпратете имейл на itodorova@naas.government.bg.

Анкета във връзка с проучване относно доставчиците на съветнически услуги на български език може да видите тук:

 

На български език

На английски език