В периода на месец март – месец април 2023 г. Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, планира да проведе 9 еднодневни информационни събития в различни области в страната, в които да вземат участие различни целеви групи – земеделски стопани, потребители, студенти и други заинтересовани лица. Това е само една част от поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блок чейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на земеделска продукция, които предстоят.

 

По време на информационните събития   ще бъде представен проекта на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.  

Участниците ще бъдат запознати с резултатите от проекта досега и с основните характеристики и функционалности на софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство. Ще бъде предтавено и стопанството на ЗП Викор Асенов – който е водещ и ключов участник в проекта по внедряването на софтуера.

Датите и местата на  информационните събития събития са следните:

  • 17 март 2023 г. от 10.00 ч. – гр. Смолян, бул. „България“ № 3 А – залата на х-л Кипарис Алфа;
  • 23 март 2023 г.  от 10.30 ч. – гр. Перник, площад „Кракра Пернички“ №1, Синдикален дом, етаж 9, зала на НТС;
  • 24 март 2023 г. от 13.00 ч. – гр. Кърджали, ул. Булаир“ № 35, зала 207 – Дом на техниката;
  • 28 март 2023 г. от 13.00 ч. – гр.Велико Търново, ул.“Цар Теодор Светослав“ №15, к-с „Алегро“;
  • 29 март 2023 г. от 9.00 ч. – гр.Плевен, ул. „васил Левски“ №1, бивша сграда на ОАПС, ет.3, залата на НССЗ;
  • 04 април 2023 г. от 9.00 ч. – гр.Кюстендил, дом на науката и техниката, ул.“македония“ №2, зала на ет.2;
  • 04 април 2023 г. от 13.00 ч. – гр.Монтана, бул.“Трети март“ №74, ет.6, залата на ОД на ДФЗ – Монтана;
  • 19 април 2023 г. от 13.00 ч. – гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 99, ет.5;
  • 21 април 2023 г. от 10.00 ч. – гр.Добрич, пл. „Свобода“ №5, ет.8.

Очакваме Ви!