Въпрос: Интересувам се от една материя и бих искал да ви попитам дали имате налични файлове с материали относно размножаване на декоративни храсти и растения, едногодишни и многогодишни цветя, условия необходими за резниците или семената, условия на презимуване, време на залагане  и т.н. Бих бил благодарен ако имате нещо по темата и ми го изпратите.
Благодаря предварително!

Отговор: В отговор на Вашето запитване искаме да Ви информираме, че единственият материал, който може да Ви предоставим от електронната ни библиотеката (http://www.naas.government.bg/bg/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0) е на тема Размножаване чрез листни резници в раздел Цветарство (http://www.naas.government.bg/bg/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE).
За повече информация по  гореизброените теми Ви препоръчаме да се обърнете към Институт по декоративни растения (ИДР) – София -  (http://iop.alle.bg).


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91