МОО ГУЛЯНЦИ

Териториален обхват: община Никопол, община Гулянци и община Белене

Адрес: 5960 Гулянци; пл. Свобода № 4

Стационарен телефон: 065/09 31 31

Ел. поща: gulyantsi@naas.government.bg

Екип:
Марин Михайлов - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 32

Петьо Стоев - главен експерт
Мобилен телефон: 0882 40 70 86