MOO БЯЛА

Териториален обхват: община Две могили, община Ценово,
община Борово и община Бяла

Адрес: 7100 Бяла, ул. Панайот Волов № 7, ет. 2, помещения № 3 и № 4

Стационарен телефон: 081/13 99 62

Ел. поща: byala@naas.government.bg

Екип:
Детелина Христова - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 20 25 38

Даниела Енчева - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 20 32 26