MOO ЕЛХОВО

Териториален обхват: община Елхово и община Болярово

Адрес: 8700 Елхово, ул. Цар Калоян № 12, ет. 1

Стационарен телефон: 047/89 50 09

Eл. поща: elhovo@naas.government.bg

Екип:
Александрина Терзиева - младши експерт
Мобилен телефон: 0882 43 22 88

Таня Димитрова Стоилова  - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 38