MOO КАВАРНА

Териториален обхват: община Каварна, община Шабла и община Балчик

Адрес: 9650 Каварна, ул. „Добротица” № 11

Стационарен телефон: 057/09 01 50

Eл. поща: kavarna@naas.government.bg

Екип:
Панайот Панайотов - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 41

Женя Караянева - младши експерт 
Мобилен телефон: 0883 26 70 41