MOO КОТЕЛ

Териториален обхват: община Котел

Адрес: 8970 Котел, ул. Проф. Павлов № 30, ет. 2

Стационарен телефон: 045/11 98 85

Eл. поща: kotel@naas.government.bg

Екип:
Георги Кочев - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 45

Тодор Господинов - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 46