MOO ЛЮБИМЕЦ

Териториален обхват: община Любимец, община Свиленград,
община Харманли, община Симеоновград и община Тополовград

Адрес: 6550 Любимец, пл. Трети март № 1, ет. 2, ст. 14

Стационарен телефон: 037/02 99 79

Eл. пощаlyubimets@naas.government.bg

Екип:
Христо Христозов - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 50