MOO МИЗИЯ   

Териториален обхват: община Мизия, община Хайредин,
 община Козлодуй, община Оряхово и община Бяла Слатина

Адрес: 3330 Мизия, ул. Георги Димитров № 25-27, ет. 1 -
сграда на Общинска администрация гр. Мизия

Стационарен телефон: 091/05 58 03

Eл. поща: mizia@naas.government.bg

Екип:
Мариана Петкова - главен експерт
Мобилен Телефон: 0883 26 70 52