MOO ПОПОВО

Териториален обхват: община Опака, община Антоново и община Попово

Адрес: 7800 Попово, пл. Александър Стамболийски № 2, ет. 5

Стационарен телефон: 060/029 924

Eл. поща: popovo@naas.government.bg

Екип:
Наталия Ристовска - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 55

Евелина Евгениева - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 56