MOO ТРОЯН

Териториален обхват: община Троян и община Априлци

Адрес:
5600 Троян, ул. Г. С. Раковски № 55, ет. 5,
сграда “Местни приходи“(Данъчно)

Стационарен телефон: 067/09 20 70

Eл. поща: troyan@naas.government.bg

Екип:
Айнур Кехайова - главен експерт
Мобилен телефон: 0884 02 62 47

Веселинка Кънева - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 63