Пламен Банчев
Директор дирекция „Мобилни общински офиси“
Стационарен телефон: 02/810 09 99
Мобилен телефон: 0885 832 550