MOO Елхово

Териториален обхват: община Елхово и община Болярово

Адрес: 8700 Елхово, ул. Цар Калоян № 12, ет. 1

Телефон: 047/89 50 09

Eл. поща: elhovo@naas.government.bg