MOO Исперих

Териториален обхват: община Кубрат, община Завет и община Исперих

Адрес: 7400 Исперих, ул. Родопи № 1, ет. 3, помещение № 1

Телефон: 084/24 88 90

Eл. поща: isperih@naas.government.bg