MOO Крумовград

Териториален обхват: община Крумовград и община Кирково

Адрес: 6900 Крумовград, ул. Димитър Благоев № 5, Библиотеката на общината

Телефон: 036/15 80 51

Eл. поща: krumovgrad@naas.government.bg