MOO Лом

Териториален обхват: община Вълчедръм, община Лом, община Медковец, община Якимово и община Брусарци

Адрес: 3600 Лом, ул. Панайот Волов № 1, ет. 4

Телефон: 097/18 50 90

Eл. поща: lom@naas.government.bg