MOO Петрич

Териториален обхват: община Сандански, община Петрич, община Струмяни и община Кресна

Адрес: 2850 Петрич, ул. Цар Борис III № 15, ет. 2 - ТК „ГУМ”

Телефон: 074/15 99 21

Eл. поща: petrich@naas.government.bg