MOO Попово

Териториален обхват: община Опака, община Антоново и община Попово

Адрес: 7800 Попово, пл. Александър Стамболийски № 2, ет. 5

Телефон: 047/41 88 07

Eл. поща: popovo@naas.government.bg