MOO Провадия

Териториален обхват: община Провадия, община Дългопол, община Долни Чифлик и община Девня

Адрес: 9200 Провадия, ул. Дунав № 39, ет. 4, помещение № 402

Телефон: 051/01 99 90

Eл. поща: provadia@naas.government.bg