Борислава Борисова
Нaчалник на отдел
тел. 02 / 8101 09 75
моб. 0882 533 853
borislava.borisova@naas.government.bg

Обхвата на дейностите на отдел ИОДИМС:

► Организира предоставянето на актуална информация за повишаване на знанията и уменията на земеделските стопани в т.ч. чрез информационно-комуникационни дейности и информационно-обучителни събития и дейности за трансфер и приложение на научните и практическите достижения в областта на земеделието;

► Организира и координиране организирането на обучения на земеделски стопани;

► Организира  дейностите на НССЗ, свързани с международното сътрудничество;