Делян Георгиев 
Началник на отдел
тел. 02 / 810 09 76
моб. 0887 627 574
delyan.georgiev@naas.government.bg


Обхват на дейностите на отдел КУНЕП:

► Организиране на дейностите на централно ниво във връзка с предоставяните информационно-комуникационни и съветнически услуги по отношение на ОСП на ЕС в т.ч. ПРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. във връзка с предоставянето на консултантските пакети по мярка 2 от ПРСР 2014-2020 и на други национални и европейски програми в областта на земеделието;

► Организиране на дейностите и оказване на съдействие на териториалните областни офиси на НССЗ във връзка с предоставяните информационно-комуникационни и съветнически услуги по отношение на ОСП на ЕС, в т.ч. ПРСР 2014 - 2020 г., както и на други национални и европейски програми в областта на земеделието;