Гергана Борисова
началник на отдел
тел. 02 / 810 09 93
моб. 0886 92 11 27
laboratory@naas.government.bg

Обхват на дейностите на отдел ЦИОПКП

► организиране  и изпълнение на дейностите на НССЗ по извършване на аналитични изпитвания на почвени проби, вкл. във връзка с предоставянето на консултантските пакети по мярка 2 от ПРСР 2014 - 2020 г..

►подпомагане на дейностите на ТОО и МОО на НССЗ по вземане на почвени проби, вкл. във връзка с вземането на почвени проби от ТОО с цел предоставяне на консултантските пакети по мярка 2 от ПРСР 2014 - 2020 г..