ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 г.