Покана                                     /дата на публикуване 30.06.2020/
Техническа спецификация      /дата на публикуване 30.06.2020/
Договор                                 /дата на публикуване 30.06.2020/
Декларация                           /дата на публикуване 30.06.2020/

Отваряне на ценoвите оферти  /дата на публикуване 13.07.2020/

Протокол                            /дата на публикуване 17.7.2020 г./
Доклад                               /дата на публикуване 17.7.2020 г./
Решение                             /дата на публикуване 17.7.2020 г./

Договор                              /дата на публикуване 06.08.2020 г./
Приложение към договор  /дата на публикуване 06.08.2020 г./
Обявление за възложена поръчка    990177    /дата на публикуване 10.08.2020 г./

Допълнително споразумение              /дата на публикуване 12.04.2021 г./

Обявление за изменение      1013773     /дата на публикуване 08.06.2021 г./