Уважаеми студенти,

При желание да проведете стаж в НССЗ, да придобиете практически опит при предоставяне на консултански услуги в областта на земеделието и селските райони и други дейности, осъществявани в администрацията, имате възможност да кандидатствате за стаж в някой от 27-те териториални областни офиси на службата или в Централно управление на НССЗ (гр. София).

Кандидатстването за обявените от нас позиции за стаж се извършва онлайн, чрез Портала за студентски стажове в държавната администрация http://staj.government.bg.

Студентските стажове, организирани централизирано по инициатива на администрацията на Министерския съвет, се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември с продължителност от 10 до 45 работни дни.

Извън посочените срокове може да се провеждат стажове по инициатива на администарцията. Ако проявявате интерес може да се свържете с нас чрез електронната поща irina@naas.government.bg.

Кандидатстването за обявените от нас позиции за студентски практики – проект, ръководен от Министерството на образованието и науката (МОН) и финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж 2014  –  2020  г.“  (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, се извършва централизиран, чрез съответния портал http://praktiki.mon.bg/. Ако няма заявени/ обявени от нас позиции, но вие имате желание и вашето учебно заведение има свободен ресурс (квота) по проекта, моля свържете се с нас чрез електронната поща irina@naas.government.bg и ние ще заявим подходяща за вашия профил позиция.