Тема: "Прецизно пчеларство"

Дата: 21 февруари 2023 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Русе, пл. "Свобода" 6, зала „Свети Георги“,  (сградата на Областна администрация - Русе)

Начален час на семинара: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от  Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Русе) и Русенски университет "Ангел Кънчев"

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните методи и принципи на прецизното пчеларство, с предимствата и някои недостатъците. Ще разберат какви са възможностите за прилагането му в България и ще научат повече за особеностите на пчелната паша и начини за оптималното й използване. По време на събитието  гостите, ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на земеделските стопанства отглеждащи пчелни семейства.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Деница Гаджева  (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел.: 0885 074 178,   е-mail: rousse.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!