Тема: "Резитби за плододаване и подмладяване на костилкови и семкови насаждения"

Дата: 27 февруари 2023 г. (понеделник)

Място на провеждане: овощната градина на земеделския стопанин Георги Порязов - с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - гр. Пловдив) и Аграрен университет – гр. Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните принципи при резитбата за плододаване при праскови и ябълки, както и с резитбата за подмладяване при костилкови и семкови насаждения – праскови и ябълки.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Резитба за плододаване и подмладяване на костилкови овощни плодове - праскова
  • Резитба за плододаване и подмладяване на семкови овощни видове - ябълка
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Иванка Михова (експерт в ТОО Пловдив, НССЗ), тел.: 032/626756, е-mail: plovdiv.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!