Тема: "Практическа демонстрация на резитба за формиране и плододаване при овощни насаждения от костилков вид"

Дата: 09 март 2023 г. (четвъртък)

Място на провеждане:  с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград, с демонстрация в овощната  градина  на земеделския стопанин - Исмаил Рашид

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 14:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Разград и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и с участието на земеделски стопани от с.  Сейдол

По време на семинара  участниците ще се запознаят с основните принципи при резитбата за формиране и плододаване  на костилкови овощни насаждения.  

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Ще получат информация за изискванията, които трябва да спазват при избора на интервенции под формата на директни плащания, включени в Стратегически план 2023-2027 г. , касаещи  стопанства  с трайни насаждения.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Демонстрация на резитба за формиране и плододаване на костилкови овощни насаждения
  • Демонстрация на подмладяваща резитба на стари овощни насаждения (продължение
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2. Възможности за подпомагане на земеделски стопани - овощари по директните плащания на площ 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с експертите  от  ТОО - Разград на НССЗ на  тел.: 0888890622; 0889013720,   е-mail: razgrad.m@naas.government.bg

 

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!