Въпрос: Здравейте !
Ще създавам овощна градина дайте съвет какви документи да си изисквам от разсадника така, че ако реша в бъдеще да кандидатствам по някоя от Европейските програми да съм изрядна . Ще садя орехи , лешници и ябълки.
Благодаря !

Отговор: Във връзка с Вашите въпроси Ви информираме, че според Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), същия се търгува само ако е от официално вписани и/или признати сортове у нас или в страните от ЕС.
Според същия закон производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал могат да извършват физически и юридически лица, получили разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Регистъра на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал може да намерите на сайта на ИАСАС (тук - http://iasas.government.bg/bg/news.html?newsid=188 ).
От дотук казаното става ясно, че  трябва да закупите посадъчния материал от регистриран производител.
Изискайте от производителя:
1. Удостоверение за регистрация,издадено от ИАСАС (изискайте копие);
2. Разрешение по чл. 28 ал.1от ЗППМ и чл. 9 от наредба 13/31.03.2004 г. (изискайте копие)
3. Фирмен документ (съдържа здравен паспорт, вид сорт и др.), удостоверява че съответния посадъчен материал е от съответния сорт и е свободен от вредители и патогени.
4. Приемно – предавателен протокол (свободен текст, описва се брой, вид, сорт,)
5. Фактура.


НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. За по-пълна консултация Ви препоръчваме да се обърнете към най-близкия до Вас офис, в който има експерт-агроном.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg 
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91