MOO КРУМОВГРАД

Териториален обхват: община Крумовград и община Кирково

Адрес: 6900 Крумовград, ул. Димитър Благоев № 5, Библиотеката на общината

Стационарен телефон: 036/15 80 51

Eл. поща: krumovgrad@naas.government.bg

Екип:
Мирослав Марчев - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 48

Красимир Пехливанов - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 47