Нормите за торене с азот се определят след извършване на агрохимичен анализ на почвата и анализ на органичния тор, като се използва софтуерен инструмент за изчисляване на азотния баланс: /content/files/2011/10/13/fe8490a850e89f4e3b3fbf0d3a77da4c.xls