Списъкът на общините, които изцяло или частично попадат на територията на нитратно уязвими зони може да изтеглите от тук.